Jornada de formació per a mestres a la Facultat de Nàutica

Amb el títol de "El sector nàutic i marítim: Àmbits tecnològics de futur", la Facultat de Nàutica de Barcelona, conjuntament amb el cesire aulatec i el Museu Marítim de Barcelona organitzen una jornada de formació per a docents que estiguin interessats a conèixer les possibilitats didàctiques que ofereix el món de la navegació i les sortides professionals que per als seus alumnes poden tenir els estudis de nàutica.La jornada, que tindrà lloc el proper dimecres, 12 de desembre de 2012, permetrà conèixer per dins un dels sectors laborals més desconeguts, i potser us aportaran alguna idea a l'hora d'elaborar els projectes que esteu treballant per al Singladura 2013 que, com ja sabeu, té com a tema genèric, el vaixell.

Aquesta jornada, que serà impartida per professors de la Facultat de Nàutica, ens aportarà informació sobre els estudis d'enginyeria naval i marina civil, i a més es podran visitar les instal·lacions de la Facultat, com els laboratoris, aules, planetari i simuladors de navegació. Així mateix es coneixeran les sortides professionals d'aquest pla d'estudis, exemple d'interdisciplinaritat.

Podeu fer la inscripció a aquesta jornada en el següent link.


Lèxic mariner


En un vaixell cada element té el seu nom.  El lèxic mariner és molt particular.


www.lexicmariner.info és un diccionari de lèxic mariner català, i la seva equivalència en castellà i anglès. A més a més, també hi podeu trobar bibliografia i altres qüestions d’interès com les senyals de socors.


L’ús d’aquest web és senzill. A la pàgina principal hi trobareu les banderes de senyalització marítima. Cada una representa una lletra de l’alfabet. Clicant sobre ella tindreu accès al vocabulari corresponent a aquella lletra.


Aquest web és el resultat de la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona (MMB) i TERMCAT. El qual vol ser un recurs pels usuaris i, al mateix temps, apropar les qüestions de mar al públic.

De vaixells

Cada vaixell és el reflex d'una ÈPOCA HISTÒRICA, d’una ORGANITZACIÓ SOCIAL, d’un SISTEMA ECONÒMIC...


Aquí teniu informació sobre alguns dels vaixells més importants de les col·leccions del Museu Marítim. Cada un d'ells mostra UNA MANERA D'ENTENDRE LA VIDA.


Sobre la Galera Reial de Don Joan d'Àustria
Sobre la Coca de Mataró
Sobre la Fragata de Barcelona
Sobre les naus de Colom
Sobre un Cruise Ferry de la Companyia Grimaldi
Sobre els Ictineus de Monturiol

Trobareu material similar a l 'espai de Recursos Educatius del web del Museu.